En arquivo adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o 11 de abril de 2017, relativa á apertura do sobre A) e B) e formulación de proposta de adxudicación do contrato de "ARRENDAMENTO DE LOCAL INDUSTRIAL DE 1.534 M2, NA PARCELA Nº 52, DO POLÍGONO DE SETE PIAS (OUBIÑA)"

Servizo de Contratación

Arquivos adxuntos