Emisión dos Plenos Extraordinarios e Ordinario Municipal do Concello de Cambados de Decembro de 2017