O servizo de orientación laboral do Concello de Cambados informa das seguintes ofertas de emprego:

-Xefe de mantemento:
Búscase a un mecánico industrial para integrar no equipo de mantemento. As súas funcións serán o mantemento correctivo e preventivo dos equipos industriais, debe posuír experiencia en electromecánica, frío industrial, maquinaria de pesaxe e envasadoras.

-Operario de mantemento:

Búscase a un técnico que dependendo do xefe de mantemento se encrgará de labores tanto de mantemento correctivo como preventivo das instalacións e equipos. Debe ter experiencia en electromecánica e maquinaria industrial.

Empresa: Leiro e Hijos S.L.
Localidade: Portonovo (Sanxenxo)
Teléfono: 986 72 09 73 (chamar de 10am a 15pm)
email: financiero@mejillonesleiro.com

Arquivos adxuntos