Dáse conta do Ditame Proposta formulado pola Comisión Informativa de Cultura, en sesión celebrada o  día 21/09/2015, para concesión de axudas a Entidades sen fin de lucro de carácter socio-cultural para o presente ano 2015, en base á valoración formulada polos Servizos Municipais e que se recolle na Proposta da Presidencia.

A Xunta de Goberno Local, á vista de todo o actuado, acorda:

1º.- Concede-las axudas e polos importes que se indican ás Asociacións seguintes:

 

Transferencias para actividades complementarias de educación.-

 

·           ANPA DO IES R. CABANILLAS.- 600 €                   

·           ANPA DO IES OS CAEIROS.- 600 €                           

·           ANPA A PASTORA.- 400 €                                     

·           ANPA O ESTANQUE (CEIP CORVILLÓN).- 600 €

·           ANPA SANTA MARIÑA (A. MAGARIÑOS).- 600 €

·           ANPA O CASTRO (CASTRELO).- 600 €

·           ANPA OS OLMOS (SANTOMÉ).- 600 €             

·           ANPA CON DE SETE PÍAS ( VILARIÑO).- 600 €

·           ANPA COLEXIO SALESIANO.- 500 €

 

Transferencias para Festas populares

·         ASOC. FESTAS PATRONAIS DE VILARIÑO.- 500 €

·         ASOC.  FESTAS V. DE LOURDES (CORV).- 500 €

·         ASOC. CULT. PRADO DE SINEIRO (VILAR).- 500 €

·         ASOC. COFRADÍA SAN ROQUE.- 500 €     

·         ASOC. SANTA CRUZ DE CASTRELO.- 500 €

·         ASOC. FESTAS PATRONAIS CORVILLÓN.- 500 €

Transferencias ocio e tempo libre

·         ASOC. CORAL POLIFÓNICA STA. MARIÑA.- 450 €

·         ASOC. O BATUQUEIRO.- 400 €                               

·         ASOC. MM RR AS SAÍÑAS.- 450 €                      

·         ASOC. JUVENIL CLAVE DE SOL.- 450 €               

·         ASOC. CORAL POLIF. DE CAMBADOS.- 450 €      

·         ASOC. DE MM.RR. A SECA (CORV.).- 450 €            

·         ASOC. DE MM.RR. MARTÍN CÓDAX.- 450 €        

·         ASOC. AMAS DE CASA ALBARIÑO.- 800 €

·         ASOC. TEATRO COMPAÑÍA CARACOL.- 600 € 

·         ASOC. CULT. NO GARAXE.- 400 €                        

·         ASOC.  VECIÑOS S. VICENTE DE OUBIÑA.- 450 €

·         ASOC. MARÍA AUXILIADORA.- 250 €                   

 

Transferencias a entidades culturais

·         ASOC. CULT. M. PADÍN  SOTELO.- 975 €

·         ASOC. CULT. CON DE XIDO.- 850 €                       

·         ASOC. CULT. BANDA DE MÚS. CASTRELO.- 850 €           

·         ASOC. CULT. CORVILLÓN.- 850 €                     

·         ASOC. CORAL POLIF. STA MARIÑA.- 500 €        

·         ASOC. EMBARC. TRADICIONAIS A TORRE.- 400 €

·         ASOC. XUVENTUDE DE VILARIÑO.- 400 €

·         ASOC. CULT. CLUB CLÁSICOS SALNÉS.- 400 €

 

2º.- Do presente acordo darase traslado a tódolos interesados, á Intervención e Tesourería Municipal, publicándose o correspondente anuncio no Taboleiro da Casa Consistorial e Biblioteca Municipal.

 

Concesión de axudas a Entidades Benefico-Asistencias 2015. Dáse conta do Ditame Proposta formulado pola Comisión Informativa de Cultura, en sesión celebrada o  día 21/09/2015, para concesión de axudas a Entidades Benéfico-Asistenciais para o ano 2015, en base á valoración formulada polos Servizos Municipais e que se recolle na Proposta da Presidencia.

A Xunta de Goberno Local, á vista de todo o actuado, acorda:

1º.- Concede-las axudas e polos importes que se indican ás asociacións seguintes

 

Asoc. Esperanza Salnés

10.000 €

B.A.T.A

6.000 €

Hnas. De los Ancianos Desamparados

5.000 €

Fundación Amigos de Galicia

5.000 €

Asoc. D. Psíquicos “Con Eles”

2.000 €

Caritas Parroquial

1.900 €

Asoc. Contra o Cancro

1.900 €

Comité Cidadán Anti VIH AROUSAN

1.400 €

B.A. RÍAS BAIXAS

    1.800 €

DOWN PONTEVEDRA “XUNTOS

    1.000 €

 

 

2º.- Do presente acordo darase traslado a tódolos interesados, á Intervención e Tesourería Municipal, publicándose o correspondente anuncio no Taboleiro da Casa Consistorial e Biblioteca Municipal.

 

Concesión de axudas a Entidades Deportivas 2015. Dáse conta do Ditame Proposta formulado pola Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deporte, en sesión celebrada o  día 21/09/2015, para concesión de axudas a Entidades Deportivas para o ano 2015, en base á valoración formulada polos Servizos Municipais e que se recolle na Proposta da Presidencia.

A Xunta de Goberno Local, á vista de todo o actuado, acorda:

1º.- Concede-las axudas e polos importes que se indican ás asociacións seguintes:

 

CLUB XUVENTUDE DE BALONCESTO,

17.200€

CLUB JUVENTUD DE CAMBADOS,

13.200€

CLUB CAMBADOS TENIS DE MESA,

10.000€

CLUB PIRAGÜISMO CAMBADOS,

8.500€

CLUB VOLEIBOL X.A.V.,

6.500€

CLUB NATACIÓN SALNÉS,

                                          2.500€

CLUB TENIS CAMBADOS,

2.000€

CLUB BEIRAMAR DE FÚTBOL,

                                2.000€

CLUB VITAL SPORT CAMBADOS,

2.000€

CLUB MOTOS VELLAS SO SALNÉS,

1.000€

CLUB ATLETISMO CAMBADOS,

1.000€

MOTOCLUB O MELLOR DE CADA CASA,

1.000€

CLUB DE PESCA AS JORITAS,

700€

CLUB DE XADREZ ALBARIÑO, 

700€

CLUB MARIÑO SALNÉS,

300€

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DA P.L.,

300€

CLUB BALONCESTO SANTOMÉ, 

CLUB PÁDEL TITO CONSERVAS     

700€

400€

 

2º.- Do presente acordo darase traslado a tódolos interesados, á Intervención e Tesourería Municipal, publicándose o correspondente anuncio no Taboleiro da Casa Consistorial e Biblioteca Municipal.