Ver todas as novas do día...

 • Foto da nova

  Convocatoria dos plenos extraordinarios de maio

  O martes 31 de maio, ás 20:00 horas celebrarase na secretaría da casa consistorial a sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte

  ORDE DO DÍA:

  ÚNICO.- Sorteo dos membros das mesas electorais para as eleccións a cortes xerais a celebrar o día 26 de xuño de 2016.

   

  Asimesmo, ás 21:00 horas do mesmo día, celebrarase no salón de plenos da casa consistorial a sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municimal coa seguinte

  ORDE DO DÍA:

  1. Aprobación das actas correspondentes ás sesións celebradas os días 31.03.2016 e 28.04.2016.

  2. Aprobación inicial, se procede, da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.

  3. Aprobación, se procede, do plan económico-financieiro 2016/2017.

  4. Aprobación inicial, se procede, da ordenanza reguladora da instalación de terrazas no concello de Cambados.

  5. Desafectación de terreos e vivendas anexas ao C.E.I.P. “Antonio Magariños”.

  6. Desafectación do ámbito portuario e ordenación do sistema de circulación no fronte marítimo do conxunto histórico de Cambados.

  7. Adhesión, se procede, do Concello de Cambados, ao convenio marco de colaboración entre a administración xeral da comunidade autónoma de Galicia e as entidades xestoras dos sistemas integrados de xestión (SIX) de residuos de pilas e acumuladores.

  8. . Adhesión, se procede, do Concello de Cambados, ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de Galicia e as entidades xestoras dos sistemas integrados de xestión (SIX) de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEE).

  9. Moción do grupo municipal do Partido Popular para esixir á Deputación de Pontevedra apoio económico para a asociación Esperanza Salnés.

  10. Aprobación, se procede, do acordo do grupo de goberno solicitando axuda á Xunta de Galicia para Esperanza Salnés e as demáis asociacións que atenden a persoas con discapacidade.

  11. aprobación, se procede, do acordo do grupo de goberno en relación co aparcadoiro privado do hospital do Salnés.

  12. Aprobación, se procede, do acordo do grupo de goberno para adhesión ao programa de vivendas baleiras do Instituto Galego de Vivenda e Solo.

  13. Aprobación, se procede, do acordo do grupo de goberno sobre a construción de invernadoiros en solo rústico a raíz da entrada en vigor da nova lei do solo de Galicia 2/2016, de 10 de febreiro.

  14. Dar conta do informe de intervención do período medio de pago do primeiro trimestre/2016.

  15. Dar conta do informe de tesourería de morosidade do primeiro trimestre/2016.

  16. Dar conta das resolucións da alcaldía.

  17. Rogos e preguntas.

  LER MÁIS

 • Foto da nova

  Ofertas de emprego

  A empresa Synergie ETT informa de varios procesos de selección de persoal para a industria relacionada co atún. As persoas interesadas deberán poñerse en contacto con:

  Synergie ETT, rúa Luis A. Mestre, 2 entrechán G, 36980 O Grove. Telf 986 73 09 56 grove@synergie.es

   

  Ademáis, adxuntamos tamén o boletín de emprego da Fundación Amigos de Galicia.

   

   

  - Operario/a limpeza atún cocido : experiencia en limpeza de atún cocido en conservera,

  mínimo 6/12 meses. Neste posto ofrecese estabilidade e é necesario dispoñibilidade para

  traballar a turnos, de tarde ou de mañá. Centro de traballo O Grove. Podemos

  valorar tamén para este posto personal con menos experiencia, ou con experiencia antiga,

  que presente gran motivación hacia o posto, pois puntualmente incorporamos personal

  para formarse.

  6.0844 bruto/hora 10.18 extra

  - Carniceiro/a, operario/a cárnicas : neste caso é imprescindible a experiencia como

  carniceiro, matarife, despece ou desose en empresas cárnicas...para desenvolver labores de

  limpeza de atún crú en conservera. Centro de traballo Cambados. Suelen ser turnos

  rotativos.

  5.9602bruto/8.94 hora extra

  - Operario/a manipulación atún : personal sin experiencia previa, valorable experiencia en

  postos do sector de industria alimentaria, suele encaixar personal dinámico, activo, con

  axilidade para desmigado de atún, embolsado...Centro de traballo O Grove. Imprescindible

  dispoñibilidade horaria, pois tratase dun posto moi dependente da producción.

  6.0844 bruto/ 10.18 hora extra

  - Operario/a de corte en serras de atún : experiencia en corte /despece de atún en serra

  vertical para conserveira en comarca do Salnés (O Grove e Cambados). Dado que é un posto

  sensible neste caso si é imprescindible experiencia, mínimo un ano, non só en sector

  conserveira, sinon tamén en carpintería, pedra...

  5.9602 - 6.6001bruto/ 8.94 hora extra

  - Auxiliar Mantemento Industrial : técnico con experiencia en industria conserveira,

  especialmente valorarase caldeirería ou coñecementos de mecánica hidráulica e

  electromecánica. Centro de traballo O Salnés. Turnos intensivos rotativos.

  - Operario/a manipulación mexillón : personal con experiencia en cocedeiro, depuradora...

  tamén valoraremos candidaturas sin experiencia que presenten boa actitude hacia o

  traballo. Centro de traballo O Grove.

  6.18bruto/ 6.80 hora extra

   

  LER MÁIS

 • CONXUNTO HISTÓRICO

  Cambados posúe un Conxunto Histórico que foi declarado Ben de Interese Cultural. É un dos mellor restaurados de Galicia. O patrimonio cambadés loce pazos e casas nobles, esculturas deseñadas por grandes artistas e pezas de arte popular, prazas e rúas empedradas, un pracer para quen ama a arte e a historia.

 • Albariño

  Cambados tamén é coñecida como a Capital do Albariño, pois o cultivo e a exportación do viño danlle renome a nivel mundial. Aquí creouse e impulsouse a Denominación de Orixe Rías Baixas, que controla e mellora a produción vinícola para a súa exportación aos principais mercados.

 • Gastronomía

  A calidade dos peixes e mariscos, así como dos froitos da horta, converten á gastronomía nun dos sectores básicos da economía cambadesa. A degustación de produtos típicos da ría de Arousa, regados cun aromático Albariño, é un dos sinais peculiares que distingue a este municipio.

 • Festas

  Durante todo o ano en Cambados desenvólvense programas de actividades festivas e culturais. Hai concertos de primeiro nivel, danza e teatro, festivais folclóricos, exposicións de arte, deportes, espectáculos ao aire libre... Os visitantes intégranse no ambiente con gran facilidade, grazas á acollida da xente.

 • Natureza

  Outro dos grandes praceres de Cambados consiste en percorrer a costa a través de paseos marítimos, ou sendeiros naturais dende onde se contemplan frondosas paisaxes e as míticas postas de sol. Resulta agradable achegarse á praia para observar ás mariscadoras recollendo moluscos.

 • Museos

  En Cambados pódense visitar catro museos: o Museo Etnográfico e do do Viño, o Muiño de Mareas de A Seca, a Casa Museo do Pescador e a Casa Museo do gran poeta Ramón Cabanillas.