Ver todas as novas do día...

 • Foto da nova

  A Deputación formará e contratará dez mestres composteiros no seu plan de residuos

  Os aspirantes pasarán unha proba teórica e un curso intensivo para obter o título e percibirán 1.400 euros mensuais

   

  O vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Cesáreo Mosquera, anunciou onte a contratación de dez mestres composteiros que se encargarán do mantemento dos centros de compostaxe comunal nos concellos de toda a provincia. Os aspirantes deberán pasar unha proba teórica e unha entrevista, así como un curso intensivo para obter o seu título, e percibirán mensualmente 1.400 euros.

  Mosquera insistiu en que o proceso de implicación dos concellos na compostaxe como sistema de tratamento do lixo é irreversible, xa que hai convencemento de que se trata do sistema máis ecolóxico e económico. Por iso subliñou que "a Deputación está dando pasos firmes e concretos para cumprir o seu compromiso de colaborar cos municipios". Indicou que o traballo do organismo provincial está sendo áxil en tres ámbitos: na formación de persoal de alta cualificación para xestionar os composteiros comunitarios, na compra das instalacións de compostaxe e na convocatoria para que os concellos presenten as súas solicitudes.

  En canto ó primeiro punto Mosquera anunciou que na Xunta de Goberno deste venres se aprobará a convocatoria de dez bolsas de prácticas para mestres composteiros. Esta farase efectiva coa publicación no BOPPO a vindeira semana. Os aspirantes a estas bolsas deben estar en situación de desemprego e ter estudos mínimos de FP de grao superior. Deberán pasar unha proba de selección tipo test de 100 preguntas sobre conceptos básicos de Bioloxía, Química e Bioquímica, conservación do medio, efectos dos residuos e lexislación específica a nivel local, autonómico, estatal e europeo. Tamén se enfrontarán a unha entrevista persoal. A primeira parte terá unha puntuación máxima de cen puntos e a segunda de vinte. O tribunal seleccionador estará formado por técnicos e funcionarios.

  Os 20 mellores aspirantes pasarán a unha segunda fase: un curso de formación intensivo de entre seis e oito semanas (12 horas semanais) no que expertos recoñecidos no sector (de Cataluña, Navarra, Guipúscoa ou Italia) se encargarán das explicacións. Tamén haberá clases maxistrais de profesores universitarios convidados. Unha vez finalizado o curso a comisión seleccionadora proporá a adxudicación das dez bolsas convocadas ós aspirantes que obtivesen a maior puntuación, que obterán tamén a titulación de mestre composteiro (pendente de homologación polo Ministerio de Agricultura e Medio Ambiente).

  A incorporación efectiva dos bolseiros producirase de xeito paulatino en función das necesidades reais marcadas polos centros de compostaxe comunitarios que se vaian creando. O resto de aspirantes que superasen o curso pasarán a formar parte dunha lista de reserva para os casos de renuncia ou incumprimento de obrigas. A remuneración dos bolseiros correrá a cargo da Deputación durante un período de seis meses prorrogables a outros seis meses máis cunha contía de 1.400 euros ó mes (cos gastos de desprazamento incluídos). O seu traballo consistirá no mantemento dos centros de compostaxe comunitario e no asesoramento e divulgación do sistema. Poderán exercer a súa actividade en varios concellos a un mesmo tempo.

  O vicepresidente provincial indicou que o obxectivo é comezar o curso de mestres composteiros a finais de novembro ou primeiros de decembro para que no mes de febreiro todo o persoal xa estea totalmente cualificado e preparado para a actividade.

  Instalacións e campaña informativa

  A Deputación tamén está traballando na subministración ós concellos dos centros de compostaxe que se instalarán en zonas públicas para que grupos de entre 80 e 300 veciños poidan tratar os seus restos de comida e vexetais in situ xerando compost. Esta semana abrirase o prazo para a presentación de ofertas por parte das empresas, que deberán deseñar e  instalar 450 unidades modulares que se montarán por grupos (con tres como mínimo). Os concellos terán as mínimas cargas posibles e só se encargarán de buscar a localización máis axeitada: no prego de condicións esíxeselle á adxudicataria que se encargue da instalación de cada composteiro no lugar indicado. Está previsto que sexa no mes de febreiro cando se monten as primeiras unidades.

  Por outra banda, estase a avanzar nas bases para que os concellos, colectivos ou empresas presenten as súas propostas para participar no plan de compostaxe da Deputación. Mosquera indicou que "o criterio da implicación será fundamental", xa que o que máis se valorará de cada solicitude será o interese demostrado e o bo enfoque para que os composteiros comunitarios funcionen.

  Mosquera tamén anunciou que, de forma paralela a estas actuacións da Deputación, se porá en marcha unha campaña informativa e de sensibilización social sobre a necesidade e a importancia da compostaxe. "Estamos volcados en traballar para que isto funcione con garantías. Estámolo facendo en tempo récord e coordinados dende tódolos ámbitos", indicou.

  LER MÁIS

 • CONXUNTO HISTÓRICO

  Cambados posúe un Conxunto Histórico que foi declarado Ben de Interese Cultural. É un dos mellor restaurados de Galicia. O patrimonio cambadés loce pazos e casas nobles, esculturas deseñadas por grandes artistas e pezas de arte popular, prazas e rúas empedradas, un pracer para quen ama a arte e a historia.

 • Albariño

  Cambados tamén é coñecida como a Capital do Albariño, pois o cultivo e a exportación do viño danlle renome a nivel mundial. Aquí creouse e impulsouse a Denominación de Orixe Rías Baixas, que controla e mellora a produción vinícola para a súa exportación aos principais mercados.

 • Gastronomía

  A calidade dos peixes e mariscos, así como dos froitos da horta, converten á gastronomía nun dos sectores básicos da economía cambadesa. A degustación de produtos típicos da ría de Arousa, regados cun aromático Albariño, é un dos sinais peculiares que distingue a este municipio.

 • Festas

  Durante todo o ano en Cambados desenvólvense programas de actividades festivas e culturais. Hai concertos de primeiro nivel, danza e teatro, festivais folclóricos, exposicións de arte, deportes, espectáculos ao aire libre... Os visitantes intégranse no ambiente con gran facilidade, grazas á acollida da xente.

 • Natureza

  Outro dos grandes praceres de Cambados consiste en percorrer a costa a través de paseos marítimos, ou sendeiros naturais dende onde se contemplan frondosas paisaxes e as míticas postas de sol. Resulta agradable achegarse á praia para observar ás mariscadoras recollendo moluscos.

 • Museos

  En Cambados pódense visitar catro museos: o Museo Etnográfico e do do Viño, o Muiño de Mareas de A Seca, a Casa Museo do Pescador e a Casa Museo do gran poeta Ramón Cabanillas.